Pravidla stolního tenisu

Pro stolní tenis platí tato pravidla.

Základní pravidlem je dostat míček na soupeřovu polovinu výhradně použitím pálky. Hra začíná podáním.

Podání ve stolním tenise

  • podání se ve stolním tenise provádí s nadhozem - míček se musí dotknout nejdříve vlastní a poté soupeřovy poloviny
  • během podání se nesmí míček jakkoliv skrýt
  • při dotyku síťky se podání opakuje
  • při čtyřhře se musí podávat "křížem" - z pravé vlastní poloviny směrem doleva

Mezihra

  • míček se vrací již bez dotyku vlastní poloviny, může se dotknout síťky, nesmí se dotknout stropu
  • při čtyřhře se hráči na každé straně pravidelně střídají
  • hraje se na sady (sety) do 11 bodů, přičemž rozdíl musí být nejméně dva body